Specialiści od Kredytów, leasingów, hipotek

Menu
 / Kredyty samochodowe

Nie chcesz angażować własnych środków i poszukujesz najlepszego rozwiązania finansowego? Możemy Ci pomóc oferując najkorzystniejszy kredyt samochodowy. Atrakcyjne warunki oraz szeroki wachlarz możliwości sprawiają, że właśnie takiego rozwiązania poszukujesz. Dla osób fizycznych kredyt nawet bez wkładu własnego.

Dla firm na oświadczenie, bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o dochodach, ZUS i US, wystarczy tylko Twoje oświadczenie.
Kredyt przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, a procedury zostały uproszczone do minimum.

Leasing

Leasing to najprostsza forma finansowania środków trwałych, wykorzystywanych w firmie.

Znacznie łatwiej stać się leasingobiorcą, niż otrzymać kredyt na zakup maszyny lub pojazdu. Wynika to z faktu, że firma leasingowa w okresie trwania umowy jest właścicielem przedmiotu a użytkownik opłaca miesięczne raty, które stanowią jego koszt uzyskania przychodu.

Często leasing jest znacznie tańszy niż kredyt inwestycyjny a okres spłaty rat może sięgać nawet 84 miesięcy.

Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może wykupić użytkowaną maszynę czy pojazd za ustaloną w umowie stawkę. Standardowo jest to 1% wartości początkowej urządzenia.

Leasing może otrzymać firma, która działa na rynku krótko lub nie osiąga zysków.
Istnieje również forma leasingu zwrotnego, polegająca na powtórnym leasingowaniu już wykupionych środków trwałych lub wcześniej posiadanych maszyn i urządzeń.

W wielu wypadkach zawarcie umowy leasingu zwrotnego będzie prostsze niż uzyskanie kredytu firmowego. Zasady oceny zdolności firmy do spłaty rat leasnigowych są bardzie liberalne niż obliczanie zdolności kredytowej. Łagodniej ocenia się również historię kredytową, w niektórych firmach leasingowych nie jest ona w ogóle brana pod uwagę.

Skontaktuj się nami!

  • Kwota kredytu
  • 250000 zł
treść.

Lokalizacja