Specialiści od Kredytów, leasingów, hipotek

Menu
 / Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA KREDYTÓW
Ubezpieczenia kredytów to nic innego jak zabezpieczenie spłaty kredytu dla banku, na wypadek utraty przez kredytobiorcę pracy, zdrowia lub życia. Coraz częściej jest to forma obowiązkowa.

Najczęściej spotykane ubezpieczenia kredytu to:

 • ubezpieczenie na życie (w przypadku śmierci) – dotyczy zarówno kredytów hipotecznych jak i gotówkowych, spłata pozostałej części kredytu następuję po śmierci kredytobiorcy, po przedstawieniu wymaganych dokumentów (m.in. akt zgonu)
 • ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa – występuje w kredytach hipotecznych i gotówkowych, spłata pozostałych rat kredytu następuje gdy kredytobiorca dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku) i utraci zdolność do wykonywania pracy. Należy przedstawić odpowiednie dokumenty zaświadczające o trwałym inwalidztwie
 • ubezpieczenia na wypadek utraty pracy – występuje zarówno w kredytach hipotecznych jak również gotówkowych, spłata pozostałej części kredytu następuje po stracie pracy, nie z winy kredytobiorcy. Dotyczy to umów o pracę na czas nieokreślony, czasami również prowadzenia działalności gospodarczej, po przedstawieniu poświadczających dokumentów (m.in. świadectwa pracy)

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Ubezpieczenia komunikacyjne to wszelkiego rodzaju ubezpieczenia dotyczące pojazdów mechanicznych i ich posiadaczy. Obejmuje ono dwa główne rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, chroni majątek ubezpieczonego i jednocześnie zapewnia poszkodowanemu zaspokojenie jego żądań w wyniku poniesionych szkód
 • ubezpieczenie Autocasco (AC) – dobrowolne ubezpieczenie od zdarzeń losowych, skutków żywiołów, na wypadek kradzieży pojazdu lub uszkodzenia go, wykupując go masz gwarancję wypłaty odszkodowania
 • ubezpieczenia Assistance – dobrowolne ubezpieczenie zapewniające pomoc na wypadek trudnych sytuacji losowych, wypadków, awarii, zapewnia pomoc techniczną, organizacyjna i informacyjną. Dodatkowo także gwarantuje naprawę na miejscu lub holowanie. Wybierając tą ofertę zapewniasz sobie ochronę przez 24 godziny na dobę

UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE
Z tego rodzaju ubezpieczenia możesz skorzystać posiadając na własność: dom, mieszkanie, garaż, domek letniskowy czy dom w budowie. Można chronić zarówno mury jak i posiadane mienie ruchome. Istnieje wiele wariantów ubezpieczeń: od włamania, kradzieży, zdarzeń losowych (m.in. ognia), następstw nieszczęśliwych wypadków, wybicia szyb. Jest również możliwość wybrania wartości kwoty na jaką zamierzamy swoje mienie ubezpieczyć.
Korzystając z naszych usług skutecznie zabezpieczysz swój majątek, a dopasowana do Twoich potrzeb i możliwości składka polisy sprawi że poczujesz się bezpiecznie i komfortowo.

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE
Jeśli wybierasz się w podróż, zwłaszcza zagraniczną, warto byłoby pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu. Zagwarantuje to Wam dodatkową pomoc w razie wypadku, choroby czy kradzieży oraz uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji. Dotyczy to zarówno wyjazdów służbowych, prywatnych, z biurem podróży lub na własną rękę. Proponujemy dwa rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – w przypadku nagłej choroby, hospitalizacji czy wypadku nie musisz martwić się o możliwe skutki finansowe, ubezpieczenie chroni Cię w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach gdy w niektórych państwach samodzielne pokrycie kosztów leczenia jest bardzo wysokie lub wręcz niemożliwe
 • ubezpieczenie bagażu – gwarantuje Ci odszkodowanie gdy bagaż zostanie uszkodzony, skradziony, zaginie lub zniszczy się w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź, obfite opady deszczu). Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju walizki i torby ze wszystkimi rzeczami które się w nich znajdują

UBEZPIECZENIA OSOBOWE
Rodzaj ubezpieczeń, który będzie Cię chronił przed finansowymi skutkami negatywnych zdarzeń w życiu oraz pozwoli uniknąć kłopotów finansowych. W naszej ofercie znajdziesz:

 • ubezpieczenie na życie - istotą jest życie ubezpieczonego, a wypłacenie świadczenia wyznaczonym osobom następuje po jego śmierci. Pozwala to zabezpieczyć bliskich i rodzinę, sprawia że nie pozostają oni bez środków do życia. Pieniądze są wypłacane od razu, bez przeprowadzania postępowania spadkowego
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – możesz zabezpieczyć się na wypadek chorób i nieszczęśliwych wypadków, daje to poczucie bezpieczeństwa i zapewnia środki na leczenie czy rehabilitację
 • ubezpieczenie od utraty dochodu w wyniku wypadku lub choroby – na wypadek trwałej lub czasowej niezdolności do pracy otrzymasz rekompensatę a Twoje dochody nagle nie spadną

Skontaktuj się nami!

 • Kwota kredytu
 • 250000 zł
treść.

Lokalizacja